koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 4th, 2014|08:28 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nepārkāpjamā programma - lai vienalga cik ātri es kātotu savu garo gabalu uz darbu, es vienmēr aizeju apmēram vienādā laikā. Kaut arī reāli liekas, ka tik ātri kā šoreiz nu parasti neeju.
linkpost comment