koks - kein musik fur dich gros dumbkopf herr baum [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

kein musik fur dich gros dumbkopf herr baum [Nov. 27th, 2013|03:54 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Advancēta aizmāršība - tagad es austiņas esmu atstājis vecāku mājās.
linkpost comment