koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 30th, 2013|10:28 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kolkas rags. Krahs. Krabīši un vārnu vistas. Tāds, lūk, noskaņojums. Ja vēl būtu tas Kolkas rags. Vārnu vistas ... ?
linkpost comment