koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 13th, 2013|10:14 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Eraserhead.
Un es kā briedis atspēros un lecu Gaujā no liela augstuma, tad atspēros pret ūdens virsmu kā batutu un iekritu Misisipi un Obas satekā.
Eraserhead bija jēls un labs.
linkpost comment