koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 28th, 2022|05:26 pm

chrono
Viens no iemesliem kamdēļ es īsti to negribu skatīties ir tieši šī tendence padarīt visu par pārāk stilīgu neo-vikingu stilā. Tā jau ir glītas dažādas frizūras un bārdas kuras mēdz šādos seriālos ieviest, bet ir viens brīdis, kad kļūst par daudz. Protams, tad nāk arī klāt dažādi pārāk action elementi un tāda īpatnēja bravūra, kas tiek tēliem piešķirta, kas viss drusku šķebina, lai arī ir daudz labu lietu paralēli.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: