koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 9th, 2020|11:54 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šorīt es jūtos lieliski, bet nevienam tas nav jāzin.

varbūt atskaitot tos, kas lasa.

Marriages - Less Than
linkpost comment