koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 12th, 2020|03:46 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Summoning - Northward. Nostaļģijas pilna dziesma.

Ja tādas "ziemas" kā šī turpināsies, varbūt pat būs jāpaklausa šai dziesmai un jādodas tālāk uz ziemeļiem. Vismaz Somijas vidienē un augstāk ar sniegu nebija problēmu, cik bijis dzirdams.

https://www.youtube.com/watch?v=rixLQkiwpZ8
linkpost comment