koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 12th, 2018|10:31 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Pēdējajā laikā mani iepriecina šis drūmais gotiskā doom meistardarbs. Un nu-gotiskais gaudulīgums šeit ir ciešams.

https://www.youtube.com/watch?v=2RcIVD1hwO4
linkpost comment