koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 30th, 2018|01:24 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Rīt pārvākšanās. Laba sajūta. Tas nekas, ka vēl pat kravāšanās nav pabeigta.
linkpost comment