koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 20th, 2017|11:15 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Kaut kur otrpus okeāna eksistenciālu pārdomu pārņemts gotisks klauns dejo mušu valsi, kustēdamies vilkdams aiz sevis gaisā melnas strīpas pārskaita tavas psihiskās diagnozes, pieliekot pa jaunai. Jo profilakse taču ir vajadzīga.

https://www.youtube.com/watch?v=3bOsbkIvgqQ

https://www.youtube.com/watch?v=VuJj_gjaxms
linkpost comment