koks - March 18th, 2018 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 18th, 2018

[Mar. 18th, 2018|11:56 pm]
Reizēm dažas reklāmas man rada pārdomas ar kuru galu to veidotāji domā. Youtube adblock nelieku, jo atbalstu kanālus, kurus skatos, tāpēc reizēm gadās pa reklāmai. Man šķiet, ka ja taisi reklāmu vajadzētu tā kā zināt par sociālo kontekstu/stereotipiem produktam, kuru reklamē, citādi sanāk kaut kā absurdi kā šajos gadījumos.

https://www.youtube.com/watch?v=pYaFkn8FMfA

vai

https://www.youtube.com/watch?v=rh_FyUmnqGQ
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 18th, 2018 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]