koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Mar. 18th, 2018|11:56 pm

koks
Reizēm dažas reklāmas man rada pārdomas ar kuru galu to veidotāji domā. Youtube adblock nelieku, jo atbalstu kanālus, kurus skatos, tāpēc reizēm gadās pa reklāmai. Man šķiet, ka ja taisi reklāmu vajadzētu tā kā zināt par sociālo kontekstu/stereotipiem produktam, kuru reklamē, citādi sanāk kaut kā absurdi kā šajos gadījumos.

https://www.youtube.com/watch?v=pYaFkn8FMfA

vai

https://www.youtube.com/watch?v=rh_FyUmnqGQ
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: