koks - August 17th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 17th, 2017

[Aug. 17th, 2017|09:08 pm]
Negura Bunget ir viena no nemaz ne tik daudzajām melnmetāla grupām, kurām var labi just, ka runa ir par kaut ko vairāk kā labu mūziku un rokenrolu un īstenībā tam apakšā ir nopietna down-to-earth spirituāla prakse. Protams, intervijas ar viņiem palīdz šo saikni just izteiktāk.

https://www.youtube.com/watch?v=v-SCyXecLZg
linkpost comment

navigation
[ viewing | August 17th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]