koks - August 16th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

August 16th, 2017

[Aug. 16th, 2017|11:44 am]
Reality check.

Ir 16. Augusta rīts, 2017 gada vasara. Algas vēljoprojām nav. Latvijas prezidents laikam ir Vējonis. Latvija vēljoprojām ir neatkarīga. Zāle vēljoprojām nav legalizēta. Mašīnas vēljoprojām lido vienīgi avārijas gadījumā. ASV ir sajukusi prātiņā. Neesmu vēl neko ēdis šorīt. Trauksmes līmenis vidējs.

Aum
link2 comments|post comment

[Aug. 16th, 2017|02:18 pm]
"Music!"

https://www.youtube.com/watch?v=j44lZ-JQS0k
linkpost comment

[Aug. 16th, 2017|04:22 pm]
Patīk šie "Ten Things You Might Have Missed" par seriāliem. Šis ir par Twin Peaks S3. Uzpeld daudzas lietas par kurām nebiju aizdomājies.

https://www.youtube.com/watch?v=c2dNc-9k_Zc
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | August 16th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]