koks - July 18th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 18th, 2017

[Jul. 18th, 2017|12:48 pm]
"Karstas naktis
Smagi rīti
Svešas gultas
Segas, grīdas
Esmu iesists Tavā krustā
dzeru alu autobusā"

GZ

https://gatisziema.bandcamp.com/track/sta-m-lest-ba
linkpost comment

[Jul. 18th, 2017|12:56 pm]
Es zinu, ka esmu iesīkstējis kritizētājs, bet es vēljoprojām domāju, ka Bērnības Milicija kopš sāka dziedāt par neērto pasauli vairs nav tik ļoti Bērnības Milicija.

https://www.youtube.com/watch?v=HbCKqnRB20k
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 18th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]