koks - May 16th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

May 16th, 2017

[May. 16th, 2017|11:38 pm]
Francija ir nobanojusi Trīra Antikristu. Tāpēc, ka tur sekss (kas tas tāds?) un vardarbība. Tas man liek aizdomāties par to cik liela pajolība vispār ir filmu aizliegšana. Māksla un jo īpaši kino, kas ir veids kā izdzīvot un apcerēt lietas, it īpaši to tumšāko (zem)apziņas nostūri, neķeroties pie to īstenošanas dzīvē, vispār ir atpalicīgi aizliegt mūsdienu sabiedrībā. Vēl pie tam ko tādu kā Antikrists, kurā esošā seksualitāte un vardarbība īstenība tieši ir atveidota specifiskā veidā, kam ir īpaša nozīme pašā stāstā un jautājumos, kas filmā apcerēti, nedomāju, ka kādam (ar izņēmumiem, protams) filma būtu aicinājums iet kādam iztriekt skrūvi cauri kājai vai mesties orģijās (kas tās tādas?) to noskatoties. Lieki vēl būtu piebilst, ka protestētājs ir baznīca. Nekas jauns, protams, bet prasījās palamāties.

https://theculturetrip.com/europe/france/articles/the-most-controversial-films-banned-in-france/?utm_source=facebook&utm_medium=facebook&utm_campaign=05112017filmsfrance
link5 comments|post comment

navigation
[ viewing | May 16th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]