koks - January 25th, 2017 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 25th, 2017

[Jan. 25th, 2017|11:25 pm]
"Bet mēs sēžam pidžamās, dzeram Dreamer un pīpējam aveņu ūdenspīpi. No gaisa nokrīt pa monētai. Stūrī ir kuņģis. Tu dursti to ar adatām, tas ir labi, es tā domāju, tieši kā pieklājas. Jā, nu vai tad uz visu jāskatās objektīvi? Dzīvotājs būs. Pie griestiem sitas sirds. Tas ir mūsu ritms. Otrā stūrī šņāc liela čūska.

Nebēdz."

Kaut kad reiz rakstīju, kad es vēl nebiju tik konvencionāls. Sasaucas ar šo momentu. Kur tie laiki, kad es dzēru Dreamer pēdējoreiz un vēl senāk es vispār biju pidžamā.
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 25th, 2017 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]