koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 25th, 2017|11:25 pm

koks
"Bet mēs sēžam pidžamās, dzeram Dreamer un pīpējam aveņu ūdenspīpi. No gaisa nokrīt pa monētai. Stūrī ir kuņģis. Tu dursti to ar adatām, tas ir labi, es tā domāju, tieši kā pieklājas. Jā, nu vai tad uz visu jāskatās objektīvi? Dzīvotājs būs. Pie griestiem sitas sirds. Tas ir mūsu ritms. Otrā stūrī šņāc liela čūska.

Nebēdz."

Kaut kad reiz rakstīju, kad es vēl nebiju tik konvencionāls. Sasaucas ar šo momentu. Kur tie laiki, kad es dzēru Dreamer pēdējoreiz un vēl senāk es vispār biju pidžamā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: