koks - July 19th, 2016 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

July 19th, 2016

[Jul. 19th, 2016|07:50 pm]
Lieta, kas man reāli nepatīk modernajā hip hopa kultūrā (kas reāli ir novērojama LV) ir tā ikdienišķā prastuma glorificēšana. Paskatījos nesen youtube intereses pēc "Edavārdi Cepiens" un man likās kā vispār tādu sviestu kādam ir interesanti bīdīt. Liekas, ka bez maz katrs runātājs no sava egocentrisma varētu pārsprāgt pieminot, kas viņš ir un, kas ir viņa draugi reperi un vislaik tie paredzamie jociņi, liekas, ka tiek atkārtots kaut kas, kas dzirdēts jau pārdesmit reizes citur un pasniegts kā kaut kas, kam vajadzētu būt asprātīgi un smieklīgi.
linkpost comment

[Jul. 19th, 2016|10:38 pm]
Un man nav saprotams kas ir tik garšīgs Lielvārdes alū, arī daudziem pazīstamajiem patīk. Man tas likās slikts alus.
linkpost comment

navigation
[ viewing | July 19th, 2016 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]