koks - November 27th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 27th, 2014

[Nov. 27th, 2014|09:58 am]
Nezin ko mani kaimiņi domā par mani, kad es nesu ārā miskasti un koridorī dziedu: "Miskaste, miskaste, tavas acis brīnišķīgas ir, tomēr radiators silda labāk nekā tu".

Patīkams rīts. Braucu uz darbu ar riteni, sen tas nebija darīts, nedaudz tāda sajūta, ka atkal esmu dzīvs savā ziņā.
linkpost comment

[Nov. 27th, 2014|10:16 am]
Un šorīt Austra. Reconcile.
Esi, elpo, mīli.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 27th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]