koks - June 4th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 4th, 2014

[Jun. 4th, 2014|08:37 am]
Šorīt uz ielas pienāk vīrietis VEF rajonā un prasa vai es nezinu, kur ir Domina.. un tad vai es nezinu, kur ir policijas iecirknis. Apstāstīju, kur ir Domina un tā kā luksoforam iedegās zaļā gaisma un kavēju darbu, devos pāri ielai. Bet nu kāda saistība Dominai un policijas iecirknim es nezinu.
linkpost comment

[Jun. 4th, 2014|12:59 pm]
Twitteris sūta man bezjēdzīgus e-pastus un traucē manas apātiskās dienas mierīgo gājumu.
linkpost comment

[Jun. 4th, 2014|08:40 pm]
https://www.youtube.com/watch?v=Ncz91HYBZpQ&list=PLstDtIzvr0J2wGpt8d2aQ1kTfii_3S6Vg&index=9
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 4th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]