koks - April 11th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 11th, 2014

[Apr. 11th, 2014|08:11 am]
Kaut kāds pilnīgi sviestains sapnis. Es vairs detaļās neatceros, kas tieši tur bija, bet doma bija tāda, ka kaut kādus datus (kurus vispār jau varētu vienkārši nokačāt internetā tikai pieslēdzoties konkrētajam serverim) bija iespējams nokačāt kaut kādā jaunā maiņas/dāvināšanas sistēmā, kuram princips ir līdzīgs kā DC++ tikai hosts var izvēlēties vai dot tev tos datus vai nē. Vobšem definē pieprasījumu un tad gaidi, kurš tev dos... Kaut kas ļoti neērts. Vēl pie tam, nesaprotu kāpēc pusmiegā es to kaut kā attiecināju uz modināja zvanīšanu un domāju, ka ja es kaut ko nedabūšu no tās sistēmas man nezvanīs modinātājs :O
Par daudz alus, par daudz programmēšanas un par maz saprāta.
linkpost comment

[Apr. 11th, 2014|09:05 am]
Noteikti vajag uz Wardruna jūnijā.
Es tik nesaprotu kāpēc leiši izmanto neortodoksālus mēnešu nosaukumus.
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | April 11th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]