koks - April 10th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 10th, 2014

[Apr. 10th, 2014|03:13 pm]
Turpinot dziļo pašanalīzi sapratu, ka esmu arī lohs, jo man lēnu pielec (tā ir vienīgā "lohs" definīcija, ko es atceros un to man stāstīja kāds pamatskolas klasesbiedrs) un labi ja vēl pielec.
linkpost comment

[Apr. 10th, 2014|03:14 pm]
Cik tas ir jocīgi - cilvēks visu laiku uz mani (šķiet esmu dzirdējis arī uz pārējiem) saka to pašu, pat izmantojot tos pašus vārdus, to, ko esmu teicis viņam par viņa kļūdām un problēmām. Šis gan nav vienīgais cilvēks, kuru esmu dzirdējis tā darām un pats arī esmu pieķēris sevi darām tāpat, taču tā intensitāte brīžiem ir apbrīnojama.
linkpost comment

[Apr. 10th, 2014|03:18 pm]
Un vēlreiz "bļeģ" par to, ka austiņas tik tiešām ir reāli pazudušas - vakar pusstundu meklēju un ni (ilgāk meklēt nebija man spara). Varbūt apēdu pa nakti, kas zin.
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 10th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]