koks - February 26th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

February 26th, 2014

[Feb. 26th, 2014|09:16 am]
Pirmais brauciens ar velo šajā gadā. Tiesa ar pustukšām riepām iesākumā, jo vakar bija slinkums doties uz staķiku. Ar velo, kuru tāpat jau ir grūti mīt braukt ar pustukšām riepām ir īstā elle, slapja mugura, bietesģīmis. Bet tā tik ir sajūta, ka vari aizbraukt uz darbu ar velo un uzspļaut pārbāztajiem sabiedriskajiem un ar kājām arī nav jākājo (kas gan nav nemaz tik slikts variants, bet tas ir ilgi).
linkpost comment

[Feb. 26th, 2014|11:01 am]
`Django Unchained` soundtreks, ņam, ņam.
linkpost comment

[Feb. 26th, 2014|01:45 pm]
ADHD
linkpost comment

navigation
[ viewing | February 26th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]