koks - January 17th, 2014 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

January 17th, 2014

[Jan. 17th, 2014|08:56 am]
Sen nav nekas iecibots.

Šorīt no rīta nespēju noticēt faktam, ka šodien ir piektdiena. Tas man patīk. Daudz labāk nekā visu darba nedēļu domāt pat brīvdienām.

Kas ir mainījies? Hmm, jā, šķiet mana ikdiena būs kvalitatīvāka bez tiem rutīnas 4 telefona zvaniem dienā...

Un es dzeru melno tēju, ēdu melno (haha, post-melno?) šokolādi un klausos melno (arī post reizēm) metālu.

http://youtu.be/cT5V-Dqfoik
linkpost comment

navigation
[ viewing | January 17th, 2014 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]