koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jan. 17th, 2014|08:56 am

koks
Sen nav nekas iecibots.

Šorīt no rīta nespēju noticēt faktam, ka šodien ir piektdiena. Tas man patīk. Daudz labāk nekā visu darba nedēļu domāt pat brīvdienām.

Kas ir mainījies? Hmm, jā, šķiet mana ikdiena būs kvalitatīvāka bez tiem rutīnas 4 telefona zvaniem dienā...

Un es dzeru melno tēju, ēdu melno (haha, post-melno?) šokolādi un klausos melno (arī post reizēm) metālu.

http://youtu.be/cT5V-Dqfoik
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: