koks - November 12th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 12th, 2013

[Nov. 12th, 2013|10:25 am]
Cik gan muļķīga un kaitinoša var būt cilvēku tendence pieminēt savu pieredzi kādā jomā (kaut vai dzīves pieredzi) kā, nu vo, reālo gudrības un prasmju apliecinājumu, kad no malas var redzēt, ka nu galīgi tā nav, cilvēk mīļo jopcik. Laikam ir pārāk skumji atzīt sev, ka daudzie gadi nav nesuši to kas gaidīts / parasti sagaidāms.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 12th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]