koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 12th, 2013|10:25 am

koks
Cik gan muļķīga un kaitinoša var būt cilvēku tendence pieminēt savu pieredzi kādā jomā (kaut vai dzīves pieredzi) kā, nu vo, reālo gudrības un prasmju apliecinājumu, kad no malas var redzēt, ka nu galīgi tā nav, cilvēk mīļo jopcik. Laikam ir pārāk skumji atzīt sev, ka daudzie gadi nav nesuši to kas gaidīts / parasti sagaidāms.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: