koks - November 4th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 4th, 2013

[Nov. 4th, 2013|12:04 pm]
Domājot par to cik liela iespējamība pārāk enerģiski izstaipoties ir pačakarēt muguru atcerējos kā viena paziņa salauza ribu smejoties.
linkpost comment

[Nov. 4th, 2013|12:06 pm]
Laurel Halo. Quarantine. Savdabīga, bet baudāma karantīna. Jo īpaši Carcass, Thaw, Airsick.

Quarantine

Un izrādās bijusi pagājušogad skaņu mežā.. Oh... Man gribas iet sevi nogalināt.
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 4th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]