koks - June 5th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 5th, 2013

[Jun. 5th, 2013|08:59 am]
[music |The Cure - A Forest]

The Cure - A Forest šim rītam.
Tā dziesma ir maģija. It kā ļoti vienkārša, bet tajā pašā laikā rada tādu īpašu noskaņu. Man patīk arī Carpathian Forest versija, kas, kā cilvēki youtube komentāros izsakās, esot sensuālāka pat par pašu The Cure versiju. Taču tā dziesma ir kaut kas cits, šorīt ir tieši The Cure.

Cerams, ka izārstēs manu murgaino slikti gulētās nakts dullumu, kā nosaukums vēsta.
linkpost comment

navigation
[ viewing | June 5th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]