koks - April 5th, 2013 [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

April 5th, 2013

[Apr. 5th, 2013|09:28 am]
Šorīt briesmīgs miegainums un nevēlēšanās līst ārā no gultas. Nu sen tā nav bijis. Pat cibā to ierakstīju - tik traki ir.

Vakar biju skatīties Seviļas bārddzini. Baigi patika.
Un mani ir ļoti sainteresējis Firefox OS. Varētu tādu dabūt telefonā.
linkpost comment

[Apr. 5th, 2013|10:37 am]
Swans - Mind/Body/Light/Sound
linkpost comment

navigation
[ viewing | April 5th, 2013 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]