koks - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Apr. 5th, 2013|09:28 am

koks
Šorīt briesmīgs miegainums un nevēlēšanās līst ārā no gultas. Nu sen tā nav bijis. Pat cibā to ierakstīju - tik traki ir.

Vakar biju skatīties Seviļas bārddzini. Baigi patika.
Un mani ir ļoti sainteresējis Firefox OS. Varētu tādu dabūt telefonā.
link Read Comments

Reply:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: