koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 1st, 2016|06:31 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Nav šovakar kaut kur kāds Rasols vai tamlīdzīgs pasākums? Nevar nelur atrast.
linkpost comment