Jan. 13th, 2021 @ 08:10 pm (no subject)
Pazolīni "Love Meetings" (1965), nezinu, cik zvaigznīšu skalā, bet visas, visas zvaigznītes dodu!
[User Picture Icon]
From:[info]cucamonga
Date: January 13th, 2021 - 08:45 pm
(ieraksts)
+++
(ieliet vēl)