Neparedzēta reakcija - [entries|archive|friends|userinfo]
kjiimikjis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 13th, 2018|10:40 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Ja jāsintezē savienojums, kas ir tuvs asaru gāzes analogs, tajā pasākumā ir vismaz viena laba lieta - viegli noskaidrot, ka sintēze ir izdevusies.

Ne tik patīkamie aspekti ir visai acīmredzami.
linkpost comment