Neparedzēta reakcija - [entries|archive|friends|userinfo]
kjiimikjis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 21st, 2017|09:43 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Hm. Pēdējā laikā piemetušies šizīgākie sapņi mūžā, kuros tiek pilnīgā randomā kombinētas detaļas no visa mūža (agrākās ir no bērnudārza laikiem). Interesanti, vienīgi bieži sanāk pamosties.
linkpost comment