Nov. 8th, 2018 @ 10:23 pm .

vai nu viņa balss, vai tā ģitāra. vakara dziesma.
Par šo pukstu