Jul. 11th, 2018 @ 02:43 am .
Skaņa: troye sivan - happy little pill

miega dziesma. man teica, ka esot laba. bija vienalga, bet tagad jau ielīda galvā.
Par šo pukstu