Space'06 - Ir [entries|archive|friends|userinfo]
kconcrete

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Ir [May. 9th, 2010|11:04 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Skan |Nora Bumbiere]

jau labi. Vienīgais, kas traucē ir mana augstprātīgā attieksme, ka es jau tāpat zinu kā viss vienmēr sāksies un beigsies. Pats ar domāšanas spēku diezin vai to iespējams mainīt, jādzīvo.
LinkSacīt

Comments:
From:[info]kamatrilleris
Date:May 9th, 2010 - 11:27 pm
(Link)
njā, man jau arī liekas, ka es visu ČISTA SAPROTU. pieņemu, ka tā ir pirmā kļūda uzstādījumā.
[User Picture]
From:[info]kconcrete
Date:May 9th, 2010 - 11:32 pm
(Link)
jāsāk citādi. bet es skatos, ka nespēju pat vienu teikumu gramatiski pareizi pabeigt
[User Picture]
From:[info]kashadura
Date:May 25th, 2010 - 04:11 pm
(Link)
jā.