Pussprāguša galda hokejista piezīmes [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Atšķirības labad [May. 23rd, 2016|03:14 pm]
[Tags|]
[music |Knorkator - Wir werden alle sterben]

Varbūt tagad sauksim upi par Dņepru, bet to pilsēteli par Dņipro? Un pie viena, kāpēc gan vienu upeli - kā mazāk pazīstamo no diviem - nepārsaukt latviski par Moskvu?
linkpost comment

Septembra tēzes par aktualizējušos tēmu [Sep. 30th, 2015|03:11 pm]
[Tags|]

(nekā, kas nebūtu acīmredzams kaut cik inteliģentam cilvēkam, bet pilnīgi neizprotami mūsu Saeimai)

1) Skolas pamatuzdevums ir sagatavot bērnu reālai dzīvei un darbam reāli eksistējošā sabiedrībā.
2) Reālā sabiedrībā un darbā lamājas. Ne vienmēr un ne visur, bet vairumā vietu un vairums darbinieku. Neliela daļa - pastāvīgi, vairums - atbilstošās situācijās. Kuras reālā dzīvē ir ikdienišķa parādība.
3) Lai uzturētu normālu kontaktu ar cilvēkiem darbā un dzīvē, skolas beidzējam jāprot lamāties vai arī visu dzīvi jāsaņem invaliditātes pabalsts kā nespējīgam pilnvērtīgi kontaktēties.
4) Skola, kas neiemāca bērniem pareizi un savlaicīgi lamāties, ir jāslēdz ciet. Ierēdņi, kas traucē skolai pildīt tās pamatfunkcijas,- atlaižami. Partijas, kas sauc invalīdu atražošanu par tikumības aizstāvēšanu,- izbalsojamas uz dzimumlocekļa par tīšu terminoloģijas jaukšanu.
5) Tāds iespaids, it kā mums tie bēgļi ar šariātu jau ir klāt un sasēdušies parlamentā, Izglītības ministrijā un vēl šur tur.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]