Pussprāguša galda hokejista piezīmes - Atšķirības labad [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

Atšķirības labad [May. 23rd, 2016|03:14 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]
[music |Knorkator - Wir werden alle sterben]

Varbūt tagad sauksim upi par Dņepru, bet to pilsēteli par Dņipro? Un pie viena, kāpēc gan vienu upeli - kā mazāk pazīstamo no diviem - nepārsaukt latviski par Moskvu?
linkpost comment