Pussprāguša galda hokejista piezīmes - [entries|archive|friends|userinfo]
kaszczejs

[ website | Pamatblogs krieviski ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| GH skola = Politikas dumbrājos = ЖЖ - Ciba krieviski = Pasts Erudītu Līga ]

[Aug. 29th, 2017|09:44 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|, , ]

Nu un vēl dāmu volejbols. Būs arī vīri, starp citu.

Pirms spēles.


Pāris sekundes pēc iepriekšējā kadra.
To bumbu viņas, starp citu, izvilka - nākamajā bildē redzams pretinieces apstulbums.
linkpost comment