The time has come...

« previous entry | next entry »
Apr. 19th, 2012 | 04:21 pm

Sāku pamazām meklēt pēc iespējas lētu,
nelielu 1-2 ist dzīvokli Pārdaugavā
no jūnija, vai jūlija mēneša.
Mēs esam divi ļoti simpātiski potenciālie iedzīvotāji -
mazulis un es.
Paturiet lūdzu šito prātā, draudziņi!
Apjautājaties paziņām un, ja ir kas zināms,
lūdzu dodiet ziņu!


Paldies!

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {7}

(no subject)

from: [info]harryvagrant
date: Apr. 20th, 2012 - 07:13 am
Link

daži precas, hahaha

Reply | Parent