Revolūcija, oranžā

« previous entry | next entry »
Apr. 14th, 2012 | 02:51 pm

Ā. Un kaut kas man ir ar oranžo un dzelteno krāsu,
ka viņas mani nekad tā īsti nav interesējušas,
bet, ziniet, šonakt sapnī es sajutu to, ka taisni tie cilvēki,
kuriem ir tāds oranžīgs, dzeltenīgs starojums,
tieši tie man ir visvairāk vajadzīgi -
mijiedarbība pareizā un abpusēji nepieciešamā
- un viņos (tajos oranžajos) ir kaut kāda ļoti skaista
prieka un miera potencialitāte.
Tā, ka es šodien pat uzvilku oranžu kreklu.

A bet vārds "oranžs" - jūs esat pamanījuši, cik viņš skaists?

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {3}

iokaste

(no subject)

from: [info]iokaste
date: Apr. 14th, 2012 - 03:00 pm
Link

reiz pat bija oranžas brīvvalsts

Reply


(no subject)

from: [info]kashadura
date: Apr. 14th, 2012 - 09:45 pm
Link

Šķilters ir PILNĪGI orandži - zeltains!

Reply | Thread


varna

(no subject)

from: [info]varna
date: Apr. 15th, 2012 - 10:42 pm
Link

irma sohadze

Reply | Parent