27 March 2014 @ 09:30 am
 
galva vienkārši plīst pušu...
esot tāda 7gadnieku krīzīte arī. da ziniet! es nevaru tik pāri savai 30gadnieka krīzītei, gadi ta iet! bet te krīzīte krīzītes galā - tad divgadniekam, tad septiņgadniekam...
laikam jāpašizolējas
 
 
( Post a new comment )
di_wine[info]di_wine on March 27th, 2014 - 01:30 pm
Nekad neesmu sapratusi, kā izpaužas krīze bērnam...
(Reply) (Thread) (Link)
karaLiene[info]karaliene on March 27th, 2014 - 01:55 pm
parasti tā, ka netiek ar sevi galā un emocijas iet pa gaisu
(Reply) (Parent) (Link)