17 September 2013 @ 01:37 pm
 
šodienas vējainais laiks ir īstais kastaņu ražas ievākšanai! ar jaunkundzi pielasījām pilnu maisu, tak nācās mukt prom, jo viņi būkšķēdami, tādi milzīgi gāžas no kokiem ar sparu!!! Bīstami, vai zin', apakšā stāvēt, ka uz galvas tam mazajam neuzgāžas.
varam cerēt, ka vakarā nelīs, un jaunietis arī kādu drusku varēs salasīt... jo viņu tur palika tik daudz, un vējš turpinās, ka pietiks visiem:)))
 
 
( Post a new comment )
di_wine[info]di_wine on September 17th, 2013 - 05:37 pm
Kam jums tik daudz kastaņu?
(Reply) (Thread) (Link)
karaLiene[info]karaliene on September 17th, 2013 - 06:56 pm
spēlēm un labajai enerģijai:)
(Reply) (Parent) (Link)