La · légende · de · Jimmy

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
es sēžu un skatos kā ūdens vārās
lēni velkot cigaretes dūmus pie aizvērta loga
un pavisam nespeciāli
paiet laiks
ūdens vārās
nogurst rokas

cenšos sakārtot domas
un atcerēties vai kāds nav ielūgts uz tēju
koridorī stāv atstātas somas
kāds nāca
vai aiziet
es nezinu, bet aizpīpēju

* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry