La · légende · de · Jimmy

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Tikpat skaidru
cik tu šeit stāvi
es meklēju balansu
starp dzīvi un nāvi

un neko citu par dzīvi
nevajag zināt
tikai to tik cik starp nāvi
to izlīdzināt

* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry