La · légende · de · Jimmy

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
ar grūtsirdīgu sirdi
es dzeru aukstu sidru
un tavu kluso balsi
tikpat kā nesadzirdu

tā klusējot un dzerot
mēs pārejam pie vīna
es esmu debesskrāpis
ko notrieks lidmašīna

* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry