La · légende · de · Jimmy

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Galvenais pagūt atpakaļ laikā
skaitāmos nemainīt vietām
nav vēl zināma formula rītam
bet visam jābūt būs saskaitītam

skaties kā saskaitās viens
un visu kas skaitīts to dala
jo ar vienu nedalās viens
tad es tos skaitu atkal no gala.

Ja būtu tāds nebeidzams loks
kurā it nekas nemainītos.
Es ņemtu tevi aiz rokas
un klusiņām saskaitītos.

nevienam nav padevīgs laiks
tas mēdz likteņus stādīt un ravēt.

Es cenšos skaitāmos nemainīt vietām
pagūt laikā un nenokavēt

* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry